email biuro@kolonko.com.pl    znacznik 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30  telefonik tel. +48 536 832 116 : +48 67 26 20 337

O firmie

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Hurtownia Kolonko s.c.; kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami Przekazaliście.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do realizacji porozumienia o dystrybucji produktów Hurtownia Kolonko s.c., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”

b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Hurtownia Kolonko s.c. dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Hurtownia Kolonko s.c., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) analitycznym tj. lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów Hurtownia Kolonko s.c., ogólnej optymalizacji działalności handlowej, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Hurtownia Kolonko s.c. – w związku z prowadzoną sprzedażą produktów, analizy finansowej Lech-Pol, dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, w tym specjalnych warunków współpracy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Hurtownia Kolonko s.c., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) oferowanie produktów i usług bezpośrednio tj. marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Hurtownia Kolonko s.c., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Poza celami pierwszorzędnymi wskazanymi powyżej, Hurtownia Kolonko s.c. może przetwarzać Państwa dane w innych, drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Mowa tutaj o takich celach jak przeniesienie danych do archiwum oraz prowadzenie audytów lub postepowań wyjaśniających.

Podmiotami, którym mogą zostać przekazane Państwa dane są:

a) podmioty przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

b) biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową Podmioty powyższe uzyskały lub zyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hurtownia Kolonko s.c., wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hurtownia Kolonko s.c. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie zgody wyrażane są przez Państwo dobrowolnie i w każdym momencie mogą one zostać wycofane, zarówno wszystkie jak i tylko niektóre z nich dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Hurtownia Kolonko s.c. do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Hurtownia Kolonko s.c. będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

Hurtownia Kolonko s.c. informuje, że powyższe informacje zostały Państwu przekazane w wykonaniu obowiązku prawnego i nie wymagają od Państwa żadnego dalszego działania.

Współpracujemy z:

kompaniapiw zywieczdroj

OFERTA:

Asortyment

Aktualne Promocje

Organizacja Imprez

Formy Sprzedaży

Dla Gastronomi

INFORMACJE

O FIRMIE:

Kontakt  z Nami

Godziny Pracy dla Klientów

Godziny Pracy dla Dostawców

Informacja o RODO Regulamin

Dokumenty firmy